O nas

O NAS

 

COLAS RAIL Polska sp. z o.o. jest częścią Grupy Colas -  wiodącej na świecie grupy zajmującej się budową dróg i jej utrzymaniem, co daje solidne podstawy oparte na wiedzy i technologiach na wysokim poziomie. Działając na każdym kontynencie w około czterdziestu krajach, za pośrednictwem sieci 1400 miejsc, Colas zatrudnia ponad 62 000 osób, z czego niemal połowa znajduje się poza metropolitarną Francją. Chociaż 80% jego działalności poświęcona jest drogom, grupa ta została zróżnicowana poprzez uzupełnienie swojej wiedzy specjalistycznej w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, inżynierii lądowej, rur, uszczelnień, konstrukcji, kolei i kontroli zanieczyszczeń terenowych.

 

W 1986 roku Colas dołączył do grupy Bouygues, tym samym przesuwając giganta sektora przemysłowego na najwyższą pozycję na rynku budowlanym na świecie. Oprócz tego pierwotnego obszaru działalności - budownictwa - Bouygues szybko rozszerzył swoją działalność na nieruchomości, telekomunikację i telewizję. Teraz jest istotnym i niemożliwym do zignorowania graczem w gospodarce światowej.

 

Polska spółka COLAS RAIL jest firmą ściśle wyspecjalizowaną w infrastrukturze kolejowej. Dzięki doświadczeniu zdobytemu podczas realizacji wielu projektów kolejowych, zapleczu finansowemu, technicznemu i zarządczemu mamy możliwość konkurować z najlepszymi w naszej branży. Z roku na rok rozwijamy swoją kadrę i potencjał techniczny, dzięki czemu przystępujemy z coraz większą pewnością do kompleksowej realizacji projektów kolejowych, takich jak:

• Budowa infrastruktury kolejowej,

• Modernizacja istniejących linii kolejowych i układów torowych,

• Stacje transformatorowo-rozdzielcze.

 

Ponadto od kwietnia 2016 roku poszerzyliśmy swą działalność o przewozy kolejowe, a w szczególności o usługi przewozu towarów takich jak kruszywa kolejowe i drogowe, węgiel i inne surowce.