Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania pn. „Prace na linii kolejowej nr 30 Łuków – Lublin Północny na odcinku Łuków – Parczew”

 

w ramach projektu „Prace na linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa – Dorohusk na odcinku Warszawa – Otwock – Dęblin – Lublin” w zakresie Zamówienia Częściowego nr 2 tj.

- kompleksowa wymiana 50 km torów kolejowych przy użyciu maszyn wysokowydajnych,

- przebudowa 2 stacji kolejowych w miejscowościach Radzyń Podlaski i Bezwola wraz z wymianą 19 rozjazdów,

- kompleksowa modernizacja 30 przejazdów typu EDLON, Mirosław Ujski oraz CBP;

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na odcinku Granica IZ Olsztyn (km 219,400) - stacja Olsztyn

 

 - etap II w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Prace na linii nr 353 na odcinku Jabłonowo Pomorskie - Iława - Olsztyn - Korsze" tj.:

- dostawa oraz uzupełnienie podsypki tłuczniowej do grubości 35 cm pod podkładem,

- regulacja toru w planie i w profilu,

- stabilizacja przy użyciu maszyny DGS.

Działania te mają na celu podniesienie prędkości pociągów pasażerskich do 120 km/h na odcinku Ostróda (km 260+200) – Olsztyn (km 298+250)