Colas Rail

ul. Kartuska 5, 80-103 Gdańsk

T.+48 58 308 94 44 M.kontakt@colasrail.pl

Kariera

Kierownik robót - roboty elektroenergetyczne (branża kolejowa) - LINIA E59 CHOSZCZNO

Miejsce pracy: linia E59 Choszczno                            

 • Pełnienie funkcji Kierownika Robót w ramach realizowanego projektu budowlanego
 • Nadzór nad jakością i terminowością realizowanych robót zgodnie z projektem budowlanym oraz specyfikacją
 • Organizowanie oraz nadzorowanie pracy Podwykonawców zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP
 • Bieżące monitorowanie i kontrola harmonogramu postępu robót, kosztów budowy oraz dokumentacji techniczne
 • Sporządzanie obmiarów oraz weryfikacja dokumentacji wykonawczej i powykonawczej
 • Wdrażanie oraz osiąganie poziomu sprzedaży zgodnego z harmonogramem rzeczowo – finansowym
 • Udział w procesie zamówień materiałów budowlanych
 • Ścisła współpraca z Kierownikiem Budowy oraz Zamawiającym i Inżynierem Kontraktu

                             

 • Wykształcenie wyższe techniczne
 • Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowalnymi w specjalności elektroenergetycznej
 • Doświadczenie w koordynacji robót międzybranżowych
 • Umiejętność obsługi programów MS Office, AutoCad
 • Znajomość najnowszych trendów w technologii branży budowlanej
 • Doświadczenie w sporządzaniu harmonogramów robot
 • Samodzielność działania oraz nastawienie na realizację celów
 • Stabilne zatrudnienie (umowę o pracę)
 • Ciekawą, pełną wyzwań pracę, w rozwijającej się firmie, będącej częścią międzynarodowej korporacji
 • Atrakcyjne wynagrodzenie, adekwatne do zajmowanego stanowiska i doświadczenia
 • Możliwość rozwoju zawodowego
 • Przyjazna atmosfera pracy w młodym i dynamicznym zespole
 • Mobilne narzędzia pracy (samochód, telefon, laptop itp.)
 • Zapewniamy zakwaterowanie

Aplikuj

Klauzula RODO