Colas Rail

ul. Kartuska 5, 80-103 Gdańsk

T.+48 58 308 94 44 M.kontakt@colasrail.pl

Aktualności

MIĘDZYNARODOWY BIEG RÓWNOŚCI SINE QUO NON RUN

W sobotę 10 października nasz ColasTeam wziął udział w międzynarodowym biegu równości SINE QUA NON RUN, z którego dochód zostanie przekazany stowarzyszeniom pomagającym ofiarom przemocy słownej, fizycznej i seksualnej.  Jako COLAS RAIL POLSKA wspieramy wzmocnienie pozycji kobiet na świecie na wszystkich poziomach. Przeciwdziałamy dyskryminacji w obszarach rynku pracy, popieramy równy dostęp do zasobów i płac oraz stajemy murem za ofiarami przemocy. 

Dziękujemy naszym pracownikom za zaangażowanie i poświęcony czas! 

Zapraszamy do śledzenia nas na:

LINKEDIN https://www.linkedin.com/company/colas-rail-polska/

FB Colas Rail Polska