Colas Rail

ul. Kartuska 5, 80-103 Gdańsk

T.+48 58 308 94 44 M.kontakt@colasrail.pl

Aktualności

Rozpoczęliśmy realizację kontraktu pn.: „Budowa nowego przystanku Wronki Zamość na linii kolejowej nr 351” w ramach „Rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025”. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie prac polegających na budowie dwóch jednokrawędziowych peronów przystanku osobowego Wronki „Zamość” wraz z wykonaniem odwodnienia oraz robotami towarzyszącymi w branżach SRK, sieć trakcyjna, elektroenergetyka nietrakcyjna, infrastruktura pasażerska i teletechnika, a także budowie parkingu wraz z dowiązaniem do istniejącej drogi.