Colas Rail

ul. Kartuska 5, 80-103 Gdańsk

T.+48 58 308 94 44 M.kontakt@colasrail.pl

Nowy kontrakt na modernizację bocznicy BP nr 21 w Dębogórzu

Zainteresowany naszymi uslugami. Kontakt z nami

Z radością ogłaszamy rozpoczęcie nowego kontraktu, który przeniesie bocznicę BP nr 21 w Dębogórzu na zupełnie nowy poziom.

Celem projektu jest:  Wydłużenie torów nr 51 i 53, co umożliwi odstawianie składów wagonów-cystern o długości co najmniej 600 metrów.

Integracja torów z nowoczesnym systemem urządzeń SRK, co zapewni bardziej efektywne zarządzanie ruchem kolejowym. 

Dzięki tym modernizacjom, zwiększymy wydajność prac ładunkowych prowadzonych na bocznicy, co przełoży się na lepszą obsługę klientów. 

Korzyści:

  • Większa elastyczność i szybkość operacji ładunkowych.
  • Lepsze wykorzystanie infrastruktury kolejowej.
  • Zwiększona wydajność i bezpieczeństwo.