Colas Rail

ul. Kartuska 5, 80-103 Gdańsk

T.+48 58 308 94 44 M.kontakt@colasrail.pl

Aktualności

DZIEŃ CSR W COLAS RAIL

#CSRday w Colas Rail 

Czym jest CSR?
To strategia zarządzania, zgodnie z którą przedsiębiorstwa w swoich działaniach dobrowolnie uwzględniają interesy społeczne, aspekty środowiskowe, czy relacje z różnymi grupami interesariuszy. To poczucie odpowiedzialności za konsumenta, inwestora, społeczeństwo, środowisko przyrodnicze, za sukces gospodarki.
Colas Rail Polska jest firmą odpowiedzialną społecznie. W tym roku postanowiliśmy skupić się na trzech filarach CSR:

  • NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ
  • EDUKACJA
  • ŚRODOWISKO


Nasze działania możecie obserwować na naszych social mediach.