Colas Rail

ul. Kartuska 5, 80-103 Gdańsk

T.+48 58 308 94 44 M.kontakt@colasrail.pl

Aktualności

STACJA POZNAŃ NEWS

STACJA POZNAŃ to wyzwanie dla mistrzów logistyki, bowiem projekt realizowany jest na drugiej największej stacji pasażerskiej w Polsce. Obecnie na naszym kontrakcie przeszliśmy już do prac związanych z budową nowego najdłuższego peronu, który wraz z przejściem podziemnym stanowi główny cel realizowanej inwestycji.  Wykonaliśmy już ok. 1,3 km nowego toru i zabudowaliśmy 9 rozjazdów. Do końca br. planujemy zabudować kolejne dwa.

Równocześnie trwa budowa segmentów przejścia podziemnego, a zaawansowanie prac konstrukcyjnych to już prawie 70%. Wykop wykonywany w technologii ścian szczelinowych, pozwala bezpiecznie prowadzić prace na głębokości do 8 m. Obecnie przystąpiliśmy do wykańczania wnętrza przejścia podziemnego poprzez montowanie korytek odwadniających, wykonanie posadzek, montaż instalacji teletechnicznych
i elektrycznych.  Trwają prace nad budową schodów prowadzących na nowy peron oraz układanie płyt peronowych. Wykonaliśmy już 8 z 12 żelbetowych stóp fundamentowych pod nową wiatę peronową.

28 września odbyła się wizytacja na budowie oraz konferencja prasowa z udziałem m.in. Pana  Arnolda Bresch-  członka zarządu PLK, Henryka Poznańskiego -  dyrektora projektu z PKP PLK oraz Łukasza Mikołajczyka - wojewody wielkopolskiego.