Colas Rail

ul. Kartuska 5, 80-103 Gdańsk

T.+48 58 308 94 44 M.kontakt@colasrail.pl

Aktualności

PODPISANIE UMOWY NA ELEKTRYFIKACJĘ PORTU W GDYNI

Przy udziale ministrów ds. infrastruktury oraz gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Colas Rail Polska podpisuje Umowę na wykonanie prac budowlanych związanych z rozbudową dostępu kolejowego do zachodniej części Portu Gdynia. Wartość inwestycji to ponad 53 mln zł netto.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach projektu inwestycyjnego pod tytułem: „Rozbudowa dostępu kolejowego do zachodniej części Portu Gdynia – przebudowa i elektryfikacja”, który ma być zrealizowany na podstawie dokumentacji projektowej o tytule: „Przebudowa i elektryfikacja zewnętrznego układu torowego Intermodalnego Terminalu Kolejowego oraz toru dojazdowego nr 38 w Porcie Gdynia wraz z budową urządzeń sterowania ruchem kolejowym”.

Inwestycja obejmuje m.in:

  •  - przebudowę około 6km toru i 12 rozjazdów wraz z podtorzem i odwodnieniem.
  •  - budowę sieci trakcyjnej nad wszystkimi torami
  •  - budowę systemu sterowania ruchem kolejowym (srk) wraz z adaptacją i wyposażeniem na potrzeby srk pomieszczeń w istniejącym budynku.

Termin realizacji: 21 miesięcy