Colas Rail

ul. Kartuska 5, 80-103 Gdańsk

T.+48 58 308 94 44 M.kontakt@colasrail.pl

Aktualności

GDYNIA ORŁOWO SITE NEWS
  • GDYNIA ORŁOWO 
  • Przebudowaliśmy i oddaliśmy do ruchu tory  501 i 502 wraz z dwoma krawędziami peronowymi i nową nawierzchnią dla pasażerów oraz ścieżkami prowadzącymi dla osób niedowidzących. Zakończone zostały również prace żelbetowe w przejściu podziemnym i szybie windowym. Aktualnie trwają przygotowania do budowy nowej wiaty peronowej.