Colas Rail

ul. Kartuska 5, 80-103 Gdańsk

T.+48 58 308 94 44 M.kontakt@colasrail.pl

Aktualności

KOLEJNY ETAP REALIZACJI PROJEKTU E-59 ZAKOŃCZONY

  • Na odcinku Słonice – Choszczno oraz stacji Choszczno przywrócony został ruch dwutorowy oraz oddano do eksploatacji nowe perony na stacji Choszczno oraz Stary Klukom. Do użytku pasażerów zostały oddane w pełni zmodernizowane perony oraz nowa infrastruktura w której skład wchodzą: Antypoślizgowa nawierzchnia oraz wiaty, ławki i jasne oświetlenie. Nowe przejście podziemne pozwalające na łatwiejszy dostęp do peronów oraz przejście od budynku dworca do ulicy. Pochylnia poprawiająca komfort poruszania się oraz bezpieczeństwo osób niepełnosprawnych. Przebudowana nawierzchnia kolejowa, sieć trakcyjna, obiekty inżynieryjne oraz nowe drogi które poprawią dojazd do dworca.