Colas Rail

ul. Kartuska 5, 80-103 Gdańsk

T.+48 58 308 94 44 M.kontakt@colasrail.pl

Aktualności

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ KOBIET W INŻYNIERII

  • Zależy nam na różnorodnym i tolerancyjnym środowisku pracy, gdyż tylko razem jesteśmy w stanie osiągnąć sukces. Regularnie zapraszamy na nasze budowy studentki, zatrudniamy praktykantki, awansujemy kobiety, wyrównujemy płace, wprowadzamy politykę różnorodności i działamy przeciwko seksizmowi w miejscu pracy. Taki styl zarządzania sprzyja zwiększeniu poczucia odpowiedzialności pracowników oraz stwarza komfortowe i nastawione na współpracę środowisko pracy. Co za tym idzie zwiększa ich skuteczność, a w efekcie wpływa pozytywnie na sukces całej organizacji.