Colas Rail

ul. Kartuska 5, 80-103 Gdańsk

T.+48 58 308 94 44 M.kontakt@colasrail.pl

MODERNIZACJA LINII E59 NA ODCINKU SŁONICE - CHOSZCZNO

Zainteresowany naszymi uslugami. Kontakt z nami

Od czerwca 2019 realizujemy projekt pod nazwą „Przebudowa układów torowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na linii kolejowej E 59 odcinek Słonice-Choszczno w ramach projektu „Prace na linii kolejowej E 59 na odcinku Poznań Główny-Szczecin Dąbie”

Po modernizacji linia zostanie przystosowana do prędkości 160 km na godzinę. Dzięki temu ulegnie skróceniu czas przejazdu między Poznaniem a Szczecinem. W ramach prac wymienione zostaną tory, rozjazdy wraz z odwodnieniem, przebudowane zostaną obiekty inżynieryjne oraz sieć trakcyjna. Ponadto modernizacje przejdzie stacja i perony na stacji Choszczno oraz przystanku osobowym Stary Klukom, które zostaną dostosowane do osób niepełnosprawnych. Na peronach pojawi się na nowa nawierzchnia, oznakowanie oraz elementy małej architektury. Wartość inwestycji to 185mln zł netto.