Colas Rail

ul. Kartuska 5, 80-103 Gdańsk

T.+48 58 308 94 44 M.kontakt@colasrail.pl

PRZEBUDOWA STACJI POZNAŃ

Zainteresowany naszymi uslugami. Kontakt z nami

11 lutego 2019 roku firma Colas Rail Polska podpisała Umowę na realizację projektu pod nazwą „Dobudowa peronu na stacji Poznań Główny wraz z przebudową przejścia podziemnego”, który jest częścią projektu „Poprawa bezpieczeństwa i likwidacja zagrożeń eksploatacyjnych na sieci kolejowej”. Prace rozpoczęto w sierpniu 2019 roku a planowany termin zakończenia to  marzec 2022r.

Inwestycja ma na celu przede wszystkim poprawienie przepustowości stacji poprzez budowę nowego peronu o długości 417 m wraz z nowym torem nr 16, zmianę układu torowego (przebudowa północnej i południowej głowicy rozjazdowej) oraz budowę podziemnego przejścia dla pieszych o długości ok 200 m umożliwiającego komunikację dworca PKS z dworcem PKP oraz połączenie wschodniej i zachodniej części stacji. Nowe i przebudowane tory zostaną wyposażone w nowoczesne urządzenia sterowania ruchem oraz nową sieć trakcyjną.

Łączna wartość projektu to 97 mln zł netto