Colas Rail

ul. Kartuska 5, 80-103 Gdańsk

T.+48 58 308 94 44 M.kontakt@colasrail.pl

BUDOWA NOWEGO PRZYSTANKU WRONKI ZAMOŚĆ NA LINII KOLEJOWEJ 351

Zainteresowany naszymi uslugami. Kontakt z nami

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie prac polegających na budowie dwóch jednokrawędziowych peronów przystanku osobowego Wronki „Zamość” wraz z wykonaniem odwodnienia oraz robotami towarzyszącymi w branżach SRK, sieć trakcyjna, elektroenergetyka nietrakcyjna, infrastruktura pasażerska i teletechnika, a także budowie parkingu wraz z dowiązaniem do istniejącej drogi.

W zakresie m.in.:

  • Budowa nowych peronów nr 1 i 2 o długości 200 m wraz z dojściami 
  • Budowa nowego ciągu komunikacyjnego dojść do peronów wraz z pochylniami dla osób niepełnosprawnych  
  • Regulacja torów nr 1 i nr 2 w planie i profilu na długości peronu  
  • Wykonanie odwodnienia liniowego wraz ze studniami osadnikowymi
  • Wykonanie oświetlenia LED 
  • Montaż wiat peronowych wraz z elementami małej architektury (tablice informacyjne, gabloty, ławki, kosze) 
  • Budowa kanalizacji kablowej w peronach nr 1 i 2 
  • Przebudowa sieci trakcyjnej
  • Budowa parkingu na 20 miejsc postojowych