Colas Rail

ul. Kartuska 5, 80-103 Gdańsk

T.+48 58 308 94 44 M.kontakt@colasrail.pl

Linia kolejowa nr 11 Bełchów - Łowicz

Zainteresowany naszymi uslugami. Kontakt z nami

Linia Kolejowa nr 11

https://www.rynek-kolejowy.pl/wiadomosci/plk-bedzie-krotsza-podroz-z-lowicza-do-skierniewic-87514.html

W ramach projektu „Prace na linii kolejowej C-E 20 na odcinku Łowicz Główny – Skierniewice” firma COLAS RAIL Polska wykonała roboty budowlane na 5 km odcinku dwutorowej linii kolejowej nr 11 realizowane ze środków krajowych w ramach zadania inwestycyjnego „Wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych na szlaku Bełchów – Łowicz Główny”. Wartość projektu i robót budowlanych wyniosła ok. 36 mln zł. Prace zrealizowane w bardzo krótkim czasie 4 miesięcy oraz przy zachowanym ruchu pociągów obejmowały:

  • kompleksową wymianę łącznie 10 km nawierzchni torowej wykonanej przy użyciu pociągu zrywkowo – układkowego z suwnicami portalowymi francuskiej firmy GEISMAR,
  • wymianę słupów oraz sieci trakcyjnej na całej długości modernizowanego odcinka,
  • przebudowę 2 przejazdów kolejowo – drogowych o nawierzchni Mirosław Ujski,
  • przebudowę 2 obiektów inżynieryjnych,
  • modernizację 2 peronów pasażerskich w miejscowości Bobrowniki,
  • zabudowę 2 rozjazdów na głowicy wyjazdowej stacji Bełchów,
  • zabudowę nowych urządzeń Sterowania Ruchem Kolejowym oraz oświetlenia peronów i przejazdów.

Linia kolejowa stanowi fragment europejskiego korytarza transportowego wschód – zachód, po modernizacji prędkość pociągów pasażerskich wzrosła do 160 km/h a towarowych do 120 km/h.