Colas Rail

ul. Kartuska 5, 80-103 Gdańsk

T.+48 58 308 94 44 M.kontakt@colasrail.pl

Realizacje archiwalne

Zainteresowany naszymi uslugami. Kontakt z nami
Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania pn. Prace na linii kolejowej nr 30 Łuków - Lublin Północny - remont 13 obiektów inżynieryjnych w celu przygotowania trasy objazdowej dla projektu POIiŚ 5.1.11 Prace na linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa - Dorohusk - na odcinku Otwock - Dęblin – Lublin

Zakres robót:

  • kompleksowa modernizacja 13 obiektów, w tym: 11 mostów, 1 przepust i 1 wiadukt stalowy;

Optymalizacja prędkości na linii kolejowej nr 10 Legionowo – Tłuszcz na odcinku od km 16,600 do km 35,189

Zakres robót:

  • kompleksowa wymiana 18 km torów kolejowych przy użyciu maszyn wysokowydajnych,
  • kompleksowa wymiana podkładów, podrozjezdnic i rozjazdów;