Colas Rail

ul. Kartuska 5, 80-103 Gdańsk

T.+48 58 308 94 44 M.kontakt@colasrail.pl

Linia kolejowa nr 30 Łuków - Parczew

Zainteresowany naszymi uslugami. Kontakt z nami

Linia Kolejowa nr 30

W ramach projektu „Prace na linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa – Dorohusk na odcinku Warszawa – Otwock – Dęblin – Lublin” w zakresie Zamówienia Częściowego nr 2 firma Colas Rail Polska wykonała kompleksową modernizację nieczynnej od ponad 15 lat linii kolejowej nr 30 na odcinku Łuków – Parczew.

W ramach modernizacji wykonano:

  • kompleksową wymianę ok. 50 km torów kolejowych, przy użyciu maszyn wysokowydajnych tj. Pociągu Układki Nawierzchni – PUN wymieniającego stare szyny i podkłady na nowe szyny typu ciężkiego 60E1 oraz nowe strunobetonowe podkłady PS-94, oczyszczarki tłucznia – Rm80 usuwającej zanieczyszczenia i chwasty z podsypki tłuczniowej, podbijarki torowej CSM regulującej tor w planie i w profilu, profilarki tłucznia USP, maszyny do dynamicznej stabilizacji toru DGS oraz pociągu szlifierskiego powierzchni tocznej szyn,
  • przebudowa 2 stacji kolejowych w miejscowościach Radzyń Podlaski i Bezwola wraz zabudową 19 rozjazdów w technologii blokowej,
  • modernizację 13 obiektów inżynieryjnych w tym wiaduktu stalowego nad DW815,
  • kompleksowa przebudowa 30 przejazdów kolejowo – drogowych o nawierzchniach typu EDLON przy DK63 oraz DK19, Mirosław Ujski – 12 szt. oraz CBP – 16 szt.

Modernizacja wykonana została w celu utworzenia trasy objazdowej dla pociągów pasażerskich i towarowych na czas modernizacji linii kolejowej nr 7 Warszawa – Lublin. Prędkość maksymalna po modernizacji wynosi 120 km/h. Orientacyjna wartość wykonanego zakresu robót wynosi łącznie z wartością materiałów inwestorskich ogółem 71,5 mln zł.