Colas Rail

ul. Kartuska 5, 80-103 Gdańsk

T.+48 58 308 94 44 M.kontakt@colasrail.pl

Kariera

Kierownik robót w specjalności kolejowej

(Miejsce pracy: cała Polska)

 • Pełnienie funkcji Kierownika Robót w ramach realizowanego projektu budowlanego
 • Nadzór nad jakością i terminowością realizowanych robót zgodnie z projektem budowlanym oraz specyfikacją techniczną
 • Organizowanie oraz nadzorowanie pracy Podwykonawców zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP
 • Bieżące monitorowanie i kontrola harmonogramu postępu robót, kosztów budowy oraz dokumentacji techniczne
 • Sporządzanie obmiarów oraz weryfikacja dokumentacji wykonawczej i powykonawczej
 • Wdrażanie oraz osiąganie poziomu sprzedaży zgodnego z harmonogramem rzeczowo – finansowym
 • Udział w procesie zamówień materiałów budowlanych
 • Ścisła współpraca z Kierownikiem Budowy oraz Zamawiającym i Inżynierem Kontraktu

 

 • Wykształcenie wyższe w specjalności kolejowej lub pokrewne,
 • Uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności kolejowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa
 • Doświadczenie - co najmniej 2 lata doświadczenia, na stanowisku Kierownika Robót w rozumieniu Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz.U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.)
 • Doświadczenie w koordynacji robót międzybranżowych
 • Umiejętność obsługi programu MS Project, Norma Pro, Autocad lub podobnych
 • Znajomość najnowszych trendów w technologii branży budowlanej
 • Doświadczenie w sporządzaniu harmonogramów robót
 • Gotowość do pracy w delegacji na terenie całego kraju
 • Czynne prawo jazdy kategorii B
 • Zaangażowanie, dobre umiejętności komunikacyjne i nastawienie na realizację celów
 • Mile widziana znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację
 • Stabilne zatrudnienie (umowę o pracę)
 • Ciekawą, pełną wyzwań pracę, w rozwijającej się firmie, będącej częścią międzynarodowej korporacji
 • Samodzielne realizowanie interesujących projektów oraz możliwość rozwoju zawodowego
 • Atrakcyjne wynagrodzenie, adekwatne do zajmowanego stanowiska i doświadczenia
 • Przyjazna atmosfera pracy w młodym i dynamicznym zespole
 • Mobilne narzędzia pracy (telefon, laptop itp.)

Aplikuj

Klauzula RODO