Colas Rail

ul. Kartuska 5, 80-103 Gdańsk

T.+48 58 308 94 44 M.kontakt@colasrail.pl

Kariera

Inżynier budowy (branża kolejowa) - POZNAŃ

(miejsce pracy: Poznań)

 • Nadzorowanie pracy podwykonawców oraz kontrolowanie realizacji robót drogowych w zakresie terminowości i jakości wykonania oraz przestrzegania przepisów BHP
 • Sporządzanie obmiarów i przedmiarów robót drogowych oraz weryfikacja dokumentacji technicznej
 • Współudział w tworzeniu i analizie harmonogramu robót oraz monitorowaniu postępu robót
 • Obsługa specjalistycznego sprzętu pomiarowego,
 • Przygotowywanie dokumentacji odbiorowej oraz innych dokumentów obiegowych niezbędnych w trakcie realizacji robót,
 • Ścisła współpraca z Kierownikiem Budowy oraz Kierownikami Robót
 • Wykształcenie wyższe techniczne, specjalność kolejowa lub pokrewne (lub technik dróg kolejowych)
 • Znajomość Prawa Budowlanego oraz związanych z nimi przepisów wykonawczych
 • Umiejętność obsługi pakietu MS Office i Autocad lub podobnych
 • Dokładność, sumienność oraz dobra organizacja pracy
 • Gotowość do pracy w delegacji na terenie całego kraju
 • Czynne prawo jazdy kategorii B
 • Samodzielność, zaangażowanie oraz silna motywacją do pracy
 • Dobre umiejętności komunikacyjne i pracy w zespole
 • Mile widziana znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację
 • Mile widziane osoby zarówno z doświadczeniem w pracy na kolei, jak i absolwenci
 • Stabilne zatrudnienie (umowę o pracę)
 • Ciekawą, pełną wyzwań pracę, w rozwijającej się firmie, będącej częścią międzynarodowej korporacji
 • Atrakcyjne wynagrodzenie, adekwatne do zajmowanego stanowiska i doświadczenia
 • Możliwość rozwoju zawodowego
 • Przyjazna atmosfera pracy w młodym i dynamicznym zespole
 • Mobilne narzędzia pracy (telefon, laptop itp.)

Aplikuj

Klauzula RODO