Colas Rail

ul. Kartuska 5, 80-103 Gdańsk

T.+48 58 308 94 44 M.kontakt@colasrail.pl

Kariera

Inżynier budowy - roboty elektroenergetyczne (branża kolejowa) - LINIA E59 CHOSZCZNO

Miejsce pracy: linia E59 Choszczno                            

 • Nadzór nad jakością i terminowością realizowanych robót zgodnie z projektem budowlanym oraz specyfikacją techniczną                                                                                    
 • Organizowanie oraz nadzorowanie pracy Podwykonawców zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP                                                                                      
 • Bieżące monitorowanie i kontrola harmonogramu postępu robót, kosztów budowy oraz dokumentacji techniczne                                                                            
 • Sporządzanie obmiarów oraz weryfikacja dokumentacji wykonawczej i powykonawczej              
 • Wdrażanie oraz osiąganie poziomu sprzedaży zgodnego z harmonogramem rzeczowo – finansowym                                                                                       
 • Udział w procesie zamówień materiałów budowlanych                                                             
 • Ścisła współpraca z Kierownikiem Budowy oraz Zamawiającym i Inżynierem Kontraktu

                                                          

 • Wykształcenie wyższe techniczne                                                                                    
 • Doświadczenie zawodowego na stanowisku Inżyniera Budowy
 • Doświadczenie w koordynacji robót międzybranżowych                                           
 • Umiejętność obsługi programów MS Project, AutoCad, Norma Pro                       
 • Znajomość najnowszych trendów w technologii branży budowlanej                     
 • Doświadczenie w sporządzaniu harmonogramów robót                                           
 • Samodzielność działania oraz nastawienie na realizację celów                                               
 • Stabilne zatrudnienie (umowę o pracę)
 • Ciekawą, pełną wyzwań pracę, w rozwijającej się firmie, będącej częścią międzynarodowej korporacji
 • Atrakcyjne wynagrodzenie, adekwatne do zajmowanego stanowiska i doświadczenia
 • Możliwość rozwoju zawodowego
 • Przyjazna atmosfera pracy w młodym i dynamicznym zespole
 • Mobilne narzędzia pracy (samochód, telefon, laptop itp.)
 • Zapewniamy zakwaterowanie

Aplikuj

Klauzula RODO