Colas Rail

ul. Kartuska 5, 80-103 Gdańsk

T.+48 58 308 94 44 M.kontakt@colasrail.pl

Kariera

Kierownik Budowy (branża kolejowa) - POZNAŃ

Miejsce pracy: Poznań

 • Pełnienie funkcji Kierownika Budowy w ramach prowadzonych przez Spółkę inwestycji z zakresu budowy, przebudowy i modernizacji infrastruktury kolejowej
 • Planowanie, nadzorowanie i koordynowanie robót zgodnie z wymogami obowiązującego prawa oraz wyznaczonymi standardami firmy
 • Organizowanie oraz nadzorowanie pracy podległych Pracowników i Podwykonawców zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP
 • Nadzór nad terminowością oraz jakością wykonywanych robót budowlanych
 • Nadzór nad dokumentacją projektową, wykonawczą i powykonawczą
 • Analiza, wdrażanie oraz osiąganie poziomu sprzedaży zgodnego z harmonogramem rzeczowo - finansowym
 • Koordynacja procesu zamówień strategicznych materiałów budowlanych
 • Prowadzenie korespondencji kontraktowej zgodnie z wymaganiami
 • Współpraca z Zamawiającym i Inżynierem Kontraktu

 

 • Wykształcenie wyższe w specjalności kolejowej lub pokrewne,
 • Uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności kolejowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa,
 • Doświadczenie - co najmniej 3 lat doświadczenia, na stanowisku Kierownika Budowy/Kierownika Robót w rozumieniu Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz.U. Z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 z późn. Zm.) na robotach związanych z budową lub przebudową infrastruktury kolejowej oraz co najmniej 12 miesięcy doświadczenia zawodowego na stanowisku Kierownika Budowy lub  Kierownika robót w realizacji jednej inwestycji w zakresie infrastruktury
 • Umiejętność obsługi programu MS Project/Tilos, Norma Pro lub podobnych
 • Znajomość rynku Podwykonawców i Dostawców
 • Doświadczenie w sporządzaniu harmonogramów robót
 • Gotowość do pracy w delegacji na terenie całego kraju
 • Umiejętność efektywnego organizowania i kierowania robotami budowlanymi w oparciu o harmonogram rzeczowo-finansowy
 • Czynne prawo jazdy kategorii B,
 • Zaangażowanie, dobre umiejętności komunikacyjne i odpowiedzialność;
 • Mile widziana znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację
 • Stabilne zatrudnienie (umowę o pracę)
 • Ciekawą, pełną wyzwań pracę, w rozwijającej się firmie, będącej częścią międzynarodowej korporacji
 • Atrakcyjne wynagrodzenie, adekwatne do zajmowanego stanowiska i doświadczenia
 • Możliwość rozwoju zawodowego
 • Przyjazna atmosfera pracy w młodym i dynamicznym zespole
 • Mobilne narzędzia pracy (samochód, telefon, laptop itp.)

Aplikuj

Klauzula RODO