Colas Rail

ul. Kartuska 5, 80-103 Gdańsk

T.+48 58 308 94 44 M.kontakt@colasrail.pl

Kariera

Kierownik robót obiekty inżynieryjne (branża kolejowa) - LINIA E59 CHOSZCZNO

Miejsce pracy: linia E59 Choszczno
           
▪ Pełnienie funkcji Kierownika Robót w ramach realizowanego projektu budowlanego                        
▪ Nadzór nad jakością i terminowością realizowanych robót zgodnie z projektem budowlanym oraz specyfikacją techniczną                        
▪ Organizowanie oraz nadzorowanie pracy Podwykonawców zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP                        
▪ Bieżące monitorowanie i kontrola harmonogramu postępu robót, kosztów budowy oraz dokumentacji techniczne                        
▪ Sporządzanie obmiarów oraz weryfikacja dokumentacji wykonawczej i powykonawczej                        
▪ Wdrażanie oraz osiąganie poziomu sprzedaży zgodnego z harmonogramem rzeczowo – finansowym                        
▪ Udział w procesie zamówień materiałów budowlanych      
▪ Ścisła współpraca z Kierownikiem robót oraz Zamawiającym i Inżynierem Kontraktu                

▪ Wykształcenie wyższe techniczne                        
▪ Doświadczenia zawodowego na stanowisku Kierownika Robót                        
▪ Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowalnymi w specjalności mostowej                        
▪ Doświadczenie w koordynacji robót międzybranżowych                        
▪ Umiejętność obsługi programów MS Project, AutoCad, Norma Pro                        
▪ Znajomość najnowszych trendów w technologii branży budowlanej                        
▪ Doświadczenie w sporządzaniu harmonogramów robót                        
▪ Samodzielność działania oraz nastawienie na realizację celów                        
  

  • Stabilne zatrudnienie (umowę o pracę)
  • Ciekawą, pełną wyzwań pracę, w rozwijającej się firmie, będącej częścią międzynarodowej korporacji
  • Atrakcyjne wynagrodzenie, adekwatne do zajmowanego stanowiska i doświadczenia
  • Możliwość rozwoju zawodowego
  • Przyjazna atmosfera pracy w młodym i dynamicznym zespole
  • Mobilne narzędzia pracy (telefon, laptop itp.)

Aplikuj

Klauzula RODO