Colas Rail

ul. Kartuska 5, 80-103 Gdańsk

T.+48 58 308 94 44 M.kontakt@colasrail.pl

Aktualności

Zrealizujemy prace dla Korporacji Budowlanej DORACO w ramach kontraktu: „Poprawa dostępu do Portu w Szczecinie w rejonie Basenu Kaszubskiego” Colas Rail Polska wykona na terenie Nabrzeża Katowickiego i Chorzowskiego roboty z zakresu infrastruktury drogowo-kolejowej w tym m.in.:

  • montaż szyn poddźwigowych
  • montaż kozłów oporowych na torach poddźwigowych
  • budowa toru na płycie żelbetowej
  • montaż samohamujących kozłów oporowych
  • regulacja istniejących torów w planie i profilu.

Termin realizacji – I kwartał 2022r. - III kw. 2023r.

Główny Inwestor: Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.

Więcej informacji o nowym projekcie

https://www.portalmorski.pl/porty-logistyka/49520-port-szczecin-postep-prac-zwiazanych-z-budowa-oraz-przebudowa-nabrzezy-w-basenie-kaszubskim