Colas Rail

ul. Kartuska 5, 80-103 Gdańsk

T.+48 58 308 94 44 M.kontakt@colasrail.pl

Aktualności

Dzień CSR w ColasRail Together We stand for Disability and Education

#CSRday w Colas Rail 

Czym jest CSR?
To strategia zarządzania, zgodnie z którą przedsiębiorstwa w swoich działaniach dobrowolnie uwzględniają interesy społeczne, aspekty środowiskowe, czy relacje z różnymi grupami interesariuszy. To poczucie odpowiedzialności za konsumenta, inwestora, społeczeństwo, środowisko przyrodnicze, za sukces gospodarki.
Colas Rail Polska jest firmą odpowiedzialną społecznie. W tym roku postanowiliśmy skupić się na trzech filarach CSR:
NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ
EDUKACJA
ŚRODOWISKO

#ColasRail #ColasTeam
#CSR because #TogetherWeStand for
#Disability #Niepełnosprawność
#Education #Edukacja
#Enviorement #Środowisko
Nasze działania możecie obserwować w firmowych social mediach!